V.Hòa

Le Van Hoa (John)

IT-Data analyst

RECENT POST

Số hóa quy trình doanh nghiệp cùng Appsheet

Số hóa quy trình doanh nghiệp" là một quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ tình trạng tự nhiên sang tình trạng được mã hóa và quản lý bằng cách sử dụng các công nghệ.

Business

06-02-2023

Khả năng tự học

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại.

Học tập

12-01-2023

SEARCH

FACEBOOK

Blog

Welcome to my blog! My name is Hoa and I am a data analyst. In this blog, I will be sharing my insights and experiences as a data analyst, as well as tips and tricks for those interested in pursuing a career in data analysis. As a data analyst, my job is to analyze and interpret data to help organizations make informed decisions. This can involve anything from identifying trends and patterns in large data sets, to creating reports and visualizations to communicate findings to stakeholders. In today's data-driven world, the skills of a data analyst are in high demand. Whether you are a beginner just starting out in the field, or an experienced professional looking to expand your knowledge, I hope that my blog will provide you with valuable insights and resources. Thank you for joining me on this journey through the world of data analysis. I look forward to sharing my thoughts and learning from you as well.

Số hóa quy trình doanh nghiệp cùng Appsheet
06-02-2023 by John

Số hóa quy trình doanh nghiệp" là một quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ tình trạng tự nhiên sang tình trạng được mã hóa và quản lý bằng cách sử dụng các công nghệ.

Khả năng tự học
12-01-2023 by John

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại.

So sánh hai nền tảng phân tích dữ liệu là Power BI và Looker (Google Data Studio)
23-12-2022 by John

Thống kê và phân tích dữ liệu là hai khía cạnh rất quan trọng trong quản lý doanh nghiệp và các tổ chức.

Áp dụng công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp
22-12-2022 by John

Doanh nghiệp thời nay và tầm quan trọng của việc kiểm kê

Ba tôi, một buổi xế chiều
09-10-2021 by John

Một mẩu truyện nhỏ tôi viết về ba tôi.

NGƯỜI TRẺ TẬP LỚN - TRƯỞNG THÀNH HAY VỠ MỘNG?
16-09-2021 by John

Bài viết từ một cuộc thi mà mình đã từng tham dự từ năm 2018. Cùng xem lại ở thời điểm đó suy nghĩ về cuộc sống của mình như thế nào nhé !

Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu sao cho hiệu quả dưới kinh nghiệm của Hòa
28-04-2021 by John

Từng là một người không biết gì về tiếng Anh, đến bây giờ thì mình có thể nói chuyện được bằng tiếng anh, đọc tài liệu tiếng Anh. Hi vọng những chia sẻ dưới đây của mình sẽ giúp ích cho những người mới học tiếng Anh như mình ở những ngày đầu.

Van Hoa @ All Rights Reserved 2021