V.Hòa

Le Van Hoa (John)

IT-Data analyst

RECENT POST

Số hóa quy trình doanh nghiệp cùng Appsheet

Số hóa quy trình doanh nghiệp" là một quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ tình trạng tự nhiên sang tình trạng được mã hóa và quản lý bằng cách sử dụng các công nghệ.

Business

06-02-2023

Khả năng tự học

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại.

Học tập

12-01-2023

SEARCH

FACEBOOK

DMCA.com Protection Status
Khả năng tự học
12-01-2023 by John

Một khả năng mà tôi đã học được tại trường học là khả năng tự học. Dù có vẻ như điều này có vẻ buồn cười, nhiều người thường nói rằng họ không có khả năng tự học khi ở trường và cảm thấy bị giới hạn bởi quy trình học tập cứng nhắc.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trường học là một nơi tôi đã học cách tự học và hỏi thêm, vì kiến thức trong giáo trình không thể đủ để bắt kịp tất cả cập nhật mới. Không thể yêu cầu giáo viên cập nhật giáo trình hàng năm, vì kiến thức thay đổi liên tục. Những yêu cầu trong thực tế doanh nghiệp thì không phải lúc nào trường đại học cũng dạy và dạy đủ được. Vì vậy, tôi phải tự cung cấp cho bản thân mình khả năng tự học, nhất là đối với ngành phân tích dữ liệu - một ngành khá mới mẻ hiện nay.

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại. Tự học giúp cho con người có thể tiếp cận và học hỏi kiến thức mới mà không phải chờ đợi giáo dục chuyên sâu hoặc đào tạo của công ty.

Trong công việc hiện tại, khả năng tự học giúp cho con người có thể nhanh chóng tiếp cận và học hỏi các công nghệ mới và kiến thức mới liên quan đến công việc của họ. Điều này giúp cho con người giữ kịp với những xu hướng và thay đổi trong công việc của họ, và giúp họ giữ nắm bắt những cơ hội tiếp cận công việc mới hoặc nâng cao trong công việc hiện tại.

Đối với thế giới hiện tại, mọi thứ đều thay đổi rất nhanh. Tôi nhớ một câu nói ở đâu đó có nói rằng, một là bạn thay đổi hai là bạn chết. Đối với môt trường mới, mọi thứ luôn thay đổi, có thể hôm nay bạn vừa học xong được một tool mới, nhưng ngày mai bạn ngủ dậy, một update mới lại vừa hiện ra. Để luôn nắm bắt được mọi thứ chúng ta luôn phải cập nhật xu thế mới. Tầm 5-7 năm năm trước, có tiếng Anh và hiểu được tiếng Anh cũng như biết về tin học văn phòng cơ bản thị bạn đã có một công việc ổn định với một thu nhập khá. Giờ đây yêu cầu công việc cũng như mức độ cạnh tranh đã đẩy lên ở một mức cao. Bạn phải luôn cập nhật mỗi ngày.

Đối với công việc data analyst, khả năng tự học là rất quan trọng. Công việc này yêu cầu sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu mới nhất, và yêu cầu nhân viên phải khả năng học hỏi và áp dụng kiến thức mới. Tự học giúp cho data analyst có thể tìm hiểu và học hỏi các công cụ phân tích dữ liệu mới nhất, các thuật toán mới và các kỹ thuật xử lý dữ liệu khác để giúp họ hoàn thiện kỹ năng của mình và cải thiện chất lượng công việc.

Khả năng tự học còn giúp cho data analyst tìm kiếm và đọc các tài liệu, bài báo, và các nguồn tham khảo khác để cập nhật kiến thức và hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến dữ liệu và phân tích dữ liệu. Điều này giúp cho data analyst có thể tìm ra và giải quyết các vấn đề trong quá trình phân tích dữ liệu và giúp họ tạo ra các giải pháp tốt hơn. Hôm nay chúng ta có thể dùng Excel, SQL hay Python để xử lý dữ liệu nhưng chỉ một vài năm sau thôi có thể mọi thứ sẽ khác đi. 

Tóm lại, khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cho bất kỳ ai trong công việc hiện tại và trong công việc data analyst. Nó giúp cho con người tiếp cận và học hỏi kiến thức mới, giữ kịp với những xu hướng và thay đổi trong công việc và giúp họ giải quyết các vấn đề và tạo ra các giải pháp tốt hơn. Tự học còn giúp cho con người có thể tìm kiếm và đọc các tài liệu, bài báo và các nguồn tham khảo khác để cập nhật kiến thức và hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến công việc của họ. Đặc biệt, trong công việc data analyst, khả năng tự học giúp cho data analyst tìm hiểu và học hỏi các công cụ, thuật toán và kỹ thuật phân tích dữ liệu mới nhất để giúp họ hoàn thiện kỹ năng và cải thiện chất lượng công việc.

comments

Van Hoa @ All Rights Reserved 2021