V.Hòa

Le Van Hoa (John)

IT-Data analyst

RECENT POST

Số hóa quy trình doanh nghiệp cùng Appsheet

Số hóa quy trình doanh nghiệp" là một quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ tình trạng tự nhiên sang tình trạng được mã hóa và quản lý bằng cách sử dụng các công nghệ.

Business

06-02-2023

Khả năng tự học

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại.

Học tập

12-01-2023

SEARCH

FACEBOOK

Category Business

There are 3 articles in Business topic
Số hóa quy trình doanh nghiệp cùng Appsheet
06-02-2023 by John

Số hóa quy trình doanh nghiệp" là một quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ tình trạng tự nhiên sang tình trạng được mã hóa và quản lý bằng cách sử dụng các công nghệ.

So sánh hai nền tảng phân tích dữ liệu là Power BI và Looker (Google Data Studio)
23-12-2022 by John

Thống kê và phân tích dữ liệu là hai khía cạnh rất quan trọng trong quản lý doanh nghiệp và các tổ chức.

Áp dụng công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp
22-12-2022 by John

Doanh nghiệp thời nay và tầm quan trọng của việc kiểm kê

Van Hoa @ All Rights Reserved 2021