V.Hòa

Le Van Hoa (John)

IT-Data analyst

RECENT POST

Số hóa quy trình doanh nghiệp cùng Appsheet

Số hóa quy trình doanh nghiệp" là một quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ tình trạng tự nhiên sang tình trạng được mã hóa và quản lý bằng cách sử dụng các công nghệ.

Business

06-02-2023

Khả năng tự học

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại.

Học tập

12-01-2023

SEARCH

FACEBOOK

Category Học tập

There are 2 articles in Học tập topic
Khả năng tự học
12-01-2023 by John

Khả năng tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong thế giới công nghệ và nghiên cứu dữ liệu hiện đại.

Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu sao cho hiệu quả dưới kinh nghiệm của Hòa
28-04-2021 by John

Từng là một người không biết gì về tiếng Anh, đến bây giờ thì mình có thể nói chuyện được bằng tiếng anh, đọc tài liệu tiếng Anh. Hi vọng những chia sẻ dưới đây của mình sẽ giúp ích cho những người mới học tiếng Anh như mình ở những ngày đầu.

Van Hoa @ All Rights Reserved 2021